İhracı Kayda Bağlı Malların İhracatında İzlenecek Yol

İhracı Kayda Bağlı Malların İhracatında İzlenecek Yol

18 Mart 2020 tarih ve 31072 sayı ile Resmi Gazete'de, İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/5) yayımlanmış olup söz konusu tebliğ kapsamında İhracı Kayda bağlı Mallar Listesine;

35-Etil Alkol [GTP: 22.07 (GTİP: 2207.20.00.10.15 ve GTİP: 2207.20.00.90.15 hariç), GTİP: 2208.90.91.10.00, 2208.90.91.90.00, 2208.90.99.10.00, 2208.90.99.90.00]
36- Kolonya (GTİP: 3303.00.90.00.11)
37-Dezenfektan (GTİP: 3402.90.10.00.12, 3808.94.10.00.00, 3808.94.20.00.00, 3808.94.90.00.19, 3808.94.90.00.11, 2905.12.00.00.12)
38- Hidrojen Peroksit (GTP: 28.47)
” de
eklenmiştir.

Bununla birlikte, söz konusu ürünün ihracatına kayıt verilmesi hususlarında Bakanlığımızca sadece İMMİB - İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri yetkilendirilmiştir. Anılan tarihten itibaren ilgili ürünlerden yapılacak ihracatlara ilişkin başvuru İMMİB tarafından yapılan kontroller sonucunda söz konusu eşyaya ilişkin ihracat işlemleri tekamül ettirilmektedir.

İMMİB gelen mezkur ürünlere ait ihracat beyannamesinin değerlendirilmesi aşamasında sırasıyla;
 
• İhracatçı firma, ilgili ürüne ait ihracat beyannamesi taslağını, ihracat faturasını, imalatçı firmanın kapasite raporunu ve imalatçı firma ile ihracatçı firma arasında imzalanan ihraç edilecek ürünlerin yurtdışı satışı ile ilgili yapılmış sözleşmeyi (ihracatçı firma ürünün imalatçısı ise sözleşmeye gerek bulunmamaktadır.) İMMİB' e e-posta (onaymasasi@immib.org.tr) ile iletilir.


• İMMİB tarafından, ihracatçı firmanın ibraz etmiş olduğu bilgi ve belgelerin ön incelemesi yapılır, eksiklik var ise ihracatçı firmadan talep edilir.
• İMMİB tarafından kontrolleri yapılan bilgi ve belgeler nihai değerlendirmenin yapılabilmesini teminen Bakanlığımıza iletilir.

 Bakanlığımız tarafından yapılan nihai değerlendirme sonucunda, İMMİB' de bekleyen ihracat beyannamesinin olumlu veya olumsuz olarak sonuçlandırıldığı bilgisi İMMİB'e iletilir. Bu kapsamda, söz konusu ürünlere ilişkin ihracat yapacak firmaların, işlemlerinin hızlı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için yukarıda yer alan hususlara azami dikkat gösterilmesi önem arz etmekte olup söz konusu süreç boyunca İHRACATÇI FİRMA YA DA ALICI FİRMALARIN SADECE İMMİB İLE İLETİŞİM HALİNDE OLMALARI, DOĞRUDAN BAKANLIĞA BAŞVURUDA BULUNMAMALARI GEREKMEKTEDİR. Aksi bir durum, süreçte bilgi karışıklığına yol açmakta ve onay süreçlerini de uzatabilmektedir.

 Diğer taraftan, İhracatçı firmalarımızın her zamanki gibi normal ihracat prosedürlerini izlemeleri ile birlikte yapmalarını gerektirecek başka ilave bir işlem de bulunmamaktadır.

Bununla birlikte, bahse konu ihracatçı firmaların kayıt aşamasında değerlendirme yapılabilmesini teminen talep edilen bilgi ve belgeleri, tam ve eksiksiz bir şekilde hazırlayarak İMMİB'in onaymasasi@immib.org.tr e-posta adresine iletmesi gerekmektedir.

Diğer Haberler